Odszkodowania

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Do najczęstszych spraw o odszkodowanie prowadzonych przez naszych prawników należą sprawy szkód powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego i wypadku przy pracy.

Umowy i prawo zobowiązań

Tworzymy i opiniujemy teksty umów i regulaminów. Prowadzimy negocjacje umów w imieniu Klientów. Oferujemy reprezentację w sporach dotyczących nieprawidłowego wykonania umowy.

Prawo sportowe

Przygotowujemy umowy w zakresie zawodowego uprawiania sportu, kontrakty transferowe, reprezentujemy w sporach pomiędzy klubem a zawodnikiem, przygotowujemy umowy sponsorskie oraz reprezentujemy w kwestiach naruszenia dóbr osobistych np. niedozwolonego wizerunku.

Prawo pracy

Oferujemy pomoc w sporach z pracodawcą, w tym niesłusznych zwolnieniach czy też braku rozliczenia się z pracownikiem z należnych mu premii i innych gratyfikacji. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw kadry zarządzającej podmiotów gospodarczych, w tym głównie korporacji.

Prawo autorskie

Reprezentujemy osoby działające w dziedzinie kultury, a więc branży muzycznej, filmowej i wydawniczej. Sporządzamy umowy i opinie z zakresu prawa autorskiego (w tym także dotyczące wykorzystywania utworów w Internecie) oraz doradzamy, jakie rozwiązania zastosować, aby nie narazić się na ryzyko ‑ choćby nieumyślnego – jego naruszenia. Opracowujemy strategie zarządzania prawami autorskimi i ochrony wizerunku. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych.

   

Żak Mądry Kancelaria Radcowska

Kuźnicy Kołłątajowskiej 13A/59,

31-234 Kraków

NIP: 7922159787

REGON: 122428769