Departament nieruchomości i projektów inwestycyjnych

Departament specjalizuje się w szeroko pojętym prawie obrotu i zagospodarowania nieruchomości. Prawnicy Departamentu reprezentują inwestorów w nabywaniu/zbywaniu nieruchomości, przeprowadzają badanie stanu prawnego nieruchomości (legal due diligence), doradzają klientom w prawnych aspektach prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie uzyskiwania stosownych decyzji administracyjnych, reprezentują klientów przed organami administracji, w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz przed sądami powszechnymi.

adwokat, Szef Departamentu nieruchomości
i projektów inwestycyjnych

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Żak Mądry Kancelaria Radcowska

Kuźnicy Kołłątajowskiej 13A/59,

31-234 Kraków

NIP: 7922159787

REGON: 122428769